Slettafossen

3 Sport Climbs

Description: edit

Intro
Slettafossen er et stort og utfordrende klatrefelt med ruter fra grad 5 og oppover. Flesteparten av rutene ligger rundt grad 6-7, og alle rutene med unntak av en er boltet. Feltet er todelt, med en høyre og venstre del. Venstre del har de letteste rutene. Høyre del er langt høyere gradert, og her kan selv den mest hardbarkede sportsklatrer få noe å bryne seg på. Feltet i sin helhet og rutene varierer i bratthet, men de fleste rutene har et litt under loddrett parti mot ankeret.

Værforhold
Beliggenheten nede i dalen gir ikke utpregede solforhold på feltet, men Slettafossen er i likhet med andre klatrefelt på Verma bortskjemt med et noe tørrere klima enn øvrige deler av Romsdalen. Dette gjør at man ofte kan oppleve tåke og regn på Åndalsnes, men flotte klatreforhold på Slettafossen. Veggenes noe varierende bratthet gjør at flesteparten av feltets ruter berøres av regn, selv om de er overhengende.


Spesielle forhold
Rauma elv og Slettafossen passerer under klatrefeltet. På noen ruter skal man skal bare noen meter opp i veggen før verbal kommunikasjon mellom klatrer og sikrer er vanskelig.

Directions / Travel Info: edit

Ankomst
Fra Åndalsnes følges E139 til Verma. Man kjører så videre ut av 60-sonen på stedet, og etter en bratt nedoverbakke og et par svinger er turiststoppet Slettafossen merket på skilt mot høyre.


Parkering
Turiststoppet på Slettafossen har en liten og en stor parkeringslomme for personbiler. Ikke parkér i lommene merket for buss, da det vanskeliggjør turistvirksomheten på stedet. Fra utsiktspunktet mot elva kan man se klatrefeltet på motsatt side.


Anmarsj
Fra parkeringsplassen følger man den asfalterte veien over brua som fører til kiosken. Etter kiosken blir veien en grusvei som følges til en grind. Denne skal holdes lukket! Rett etter passering av grinda går det en sti til høyre som krysser et gjerde. Følg denne stien tilbake på oversiden av kiosken. Klatrefeltet åpenbarer seg etter et par hundre meters gange.

  |  Filters
0 Results
Climb Name:
Min # Sends:
0
Min Rating: